ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

753 Views |

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563

29 มกราคม 2563 08:35
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 1 ชั้น 10