การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ปฏิทินกิจกรรม

519 Views |

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08 กรกฎาคม 2563 10:05
การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน 3 ชั้น 9 อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์