การติดตั้งฟอนต์

TH sarabun IT๙
จะช่วยให้คุณ พิมพ์เลขไทย โดยไม่ต้องกด shift...!!!


วิธีการติดตั้ง
1. คลิก!!! ดาวน์โหลด TH SarabunIT๙
2. เปิดไฟล์ THSarabunIT๙.rar
3. copy ไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์
4. กดปุ่ม Start => Settings => Control Panel => (ดัพเบิ้ลคลิก) Fonts
5. วางฟอนต์ที่ copy มาจากข้อ 3 ลงในโฟล์เดอร์ Fonts
6. Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง
.............................................................

 

วิธีการติดตั้งทั้ง 13 ฟอนต์

1. คลิก!!! ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งฟอนต์

2. จะปรากฏ dialog ขึ้นมาดังนี้

 
จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มดังต่อไปนี้ตามลำดับที่โปรแกรมแสดงขึ้นมา
 
Run > Run > Next > Install > Finish
และ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง
 
เสร็จสิ้นกระบวนการติดตั้งฟอนต์ราชการ ทั้ง 13 ฟอนต์

จากนั้นให้เลือกฟอนต์ชื่อ TH Sarabun PSK ขนาด 16 pt ในการจัดทำหนังสือราชการของวิทยาลัยชุมชน

และ์สามารถใช้ทั้ง 13 ฟอนต์ในกิจกรรมต่างๆของทางราชการได้ ต่อไป
 
ตัวอย่างฟอนต์มาตรฐานทางราชการ 13 แบบ