head

ข่าวประชาสัมพันธ์ .......


1
2 new
3

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

This is some blog description about this site

 • Home
  Home This is where you can find all the blog posts throughout the site.
 • Categories
  Categories Displays a list of categories from this blog.
 • Tags
  Tags Displays a list of tags that has been used in the blog.
 • Bloggers
  Bloggers Search for your favorite blogger from this site.
 • Team Blogs
  Team Blogs Find your favorite team blogs here.
 • Login

วชช.นราธิวาส เน้นซื่อสัตย์สุจริต มุ่งพัฒนาประเทศชาติ

Posted by on in ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน
 • Font size: Larger Smaller
 • Hits: 1173
 • 0 Comments
 • Subscribe to this entry
 • Print

วชช.นราธิวาส เน้นซื่อสัตย์สุจริต มุ่งพัฒนาประเทศชาติ

นายพลากร สุวรรณรัฐองคมนตรี เป็นประธานพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับการประสาทอนุปริญญาบัตรครั้งนี้

page

ตามหลักสูตร 7 สาขาวิชา ได้แก่ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 486 คน

page2

โอกาสนี้ องคมนตรีได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดการศึกษาในรูปแบบวิทยาลัยเพื่อประชาชน ถือได้ว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และจะส่งเสริมให้แต่ละคนปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ต่าง ๆ ได้มากมาย ยิ่งปัจจุบันประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางธรรมชาติ เกิดความไม่สมดุลกันระหว่างการใช้ธรรมชาติของมนุษย์กับตัวมนุษย์เอง ท่านต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะสร้างความตระหนักให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ลืมว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลกัน ช่วยเหลือกันและเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และที่สำคัญทุกคนจะต้องรักษาความรู้ของตนไว้ให้มั่นคง เพิ่มพูนความรู้ของตนให้ก้าวหน้า พยายามใช้ความรู้ที่ได้รับปฏิบัติงานให้ได้ผล เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และมีวิจารณญาณในการคิดพิจารณาได้ว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด เพราะผู้ประพฤติชอบ ย่อมดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข และเป็นทรัพยากรสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ บ้านเมือง อันเป็นที่รักของเรา

page3

และองคมนตรี ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกับผู้สำเร็จการศึกษา ว่าเป็นเกียรติอันน่าภาคภูมิใจที่จะได้นำความรู้และทักษะวิชาที่มีคุณค่าจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสไปใช้ในการประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมในชุมชนให้เข้มแข็งและสงบสุข

*************************************************

0

Comments

 • No comments made yet. Be the first to submit a comment

Leave your comment

Guest วันอังคาร, 23 กันยายน 2014

ข่าวการศึกษา-กระทรวงศึกษาธิการ

MOE NEWS

Rss XML

Video Gallery

  

occ small4 หลักสูตรอนุปริญญา ที่มีนักศึกษามากที่สุด 5 อันดับ
small สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
small สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
small สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
small สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
small สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
อ่านเพิ่มเติม 
small2
หลักสูตรฝึกอบรม
small การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
small ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร
small มัคคุเทศก์เฉพาะ (ทางทะเลชายฝั่ง)
small พนักงานสุขภาพชุมชนชายแดน
small การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ

Facebook Fan Page

ลิงค์วิทยาลัยชุมชน

แม่ฮ่องสอน วชช.ตาก วชช.มุกดาหาร วชช.ยโสธร วชช.บุรีรัมย์ วชช.สมุทรสาคร วชช.ระนอง วชช.สงขลา วชช.ปัตตานี วชช.นราธิวาส วชช.แพร่ วชช.หนองบัวลำภู วชช.พิจิตร วชช.อุทัยธานี วชช.สระแก้ว วชช.ตราด วชช.พังงา วชช.ยะลา วชช.น่าน วชช.สตูล วชช.ปัตตานี วชช.ยะลา วชช.นราธิวาส

Login FormBCCA Link

bannernew

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
ช่องทางร้องเรียน SP2
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
ทำความรู้จักกองทุนพัฒนาครูฯ
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จุลสารต้นกล้าชุมชน

ข้อมูลสถิติ

การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา 
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2552
นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานทีทำอยู่และศึกษาต่อ (47.70)
นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานที่ทำอยู่ (36.30)
ว่างงาน (9.70)
ศึกษาต่อ (6.30)
ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2551

ข้อมูลสถิติอื่นๆ

ข่าวไทยรัฐ

ข่าว นสพ.

Norsorpor.com - การศึกษา

นสพ.คอม - หนังสือพิมพ์ดอทคอม Norsorpor.com - การศึกษา