วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะของจังหวัดแพร่ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับรางวัลผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะของจังหวัดแพร่ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

05 เมษายน 2561 10:43

   ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ หอประชุมตรีเทพ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และข้าราชการครู ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี และ ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศธร กันทะวงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้รับรางวัล ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น และเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปะของจังหวัดแพร่ สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.