สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอแสดงยินดีกับนางสาวครองสิน มิตะทัง ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนขอแสดงยินดีกับนางสาวครองสิน มิตะทัง ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

05 เมษายน 2561 12:04

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.