วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้อยโอกาส ขาดแคลน และพิการ วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สนามเจนสเตเดี่ยม อ.ละงู จ.สตูล
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล จัดกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้อยโอกาส ขาดแคลน และพิการ วันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สนามเจนสเตเดี่ยม อ.ละงู จ.สตูล

05 เมษายน 2561 14:41

   1 เมษายน 2561 พิธีเปิดกิจกรรมเตะฟุตบอลการกุศล เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาด้อยโอกาส ขาดแคลน และพิการ วิทยาลัยชุมชนสตูล ในวันที่ 1 เมษายน 2561 โดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.