วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ รับฟังการแจ้งนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ รับฟังการแจ้งนโยบายและเรื่องสำคัญต่างๆ และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร วันที่ 11 เมษายน 2561 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

11 เมษายน 2561 13:43

   ในวันนี้ (11 เมษายน 2561) เวลา 07.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์  ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมเสวนาสภากาแฟ รับฟังการแจ้งนโยบายและเรื่องสำคัญต่าง ๆ และเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กร โดยหน่วยงานและสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ และ ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับสมาชิกสภากาแฟ
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.