วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชนแพร่แห่งใหม่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชนแพร่แห่งใหม่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

04 มิถุนายน 2561 13:26

   ในวันนี้ (28 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.00 น. วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 พฤษภาคม ของทุกปี ณ อาคารวิทยบริการวิทยาลัยชุมชนแพร่แห่งใหม่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน

หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ.

คู่มือประชาชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.