สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

385 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี

04 กุมภาพันธ์ 2562 11:37