​วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สตูล ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

770 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สตูล ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล

31 พฤษภาคม 2562 14:06
   ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนสตูล โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนในเขตอุทยานธรณีโลกสตูล ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมีโรงเรียนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 โรงเรียน สร้างความพึงพอใจให้กับครูแกนนำที่มาร่วมเป็นอย่างมาก เพราะจะได้ต่อยอดองค์ความรู้ให้นักเรียนในโรงเรียนต่อไป