​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในงานสตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ.1440 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณมัสยิดมำบัง จังหวัดสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

775 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูลเป็นเจ้าภาพร่วมในงานสตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ.1440 วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณมัสยิดมำบัง จังหวัดสตูล

04 มิถุนายน 2562 08:35
   ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือจัดโครงการจัดงานวันซาลามัตฮารีรายา (อิดิ้ลฟิตรี) และร่วมงานแถลงข่าว สตูลอิดิ้ลฟิตรี โอเพ่นเฮ้าส์ ฮ.ศ.1440 ณ บริเวณมัสยิดมำบัง จังหวัดสตูล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของชาวมุสลิม และยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านอาหารและขนมที่ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลได้ไปส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้ ให้คนทั่วไปที่มาในงานได้รับทราบอีกด้วย