วิทยาลัยชุมชนสตูล ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน​ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ​ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง​ อำเภอควนโดน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

677 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน​ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ​ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง​ อำเภอควนโดน

11 มิถุนายน 2562 14:29
  ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ ดร.มาณี ฉัตรชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการและคณะ ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการย่อยที่ 4 กิจกรรมย่อย 4.1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิด ตระหนักในหลักการเป้าหมายและร่วมบูรณาการแผนการดำเนินงานและกลไกการบริหารจัดการโครงการในโรงเรียนที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อุทยานธรณีโลกสตูลในโรงเรียน​ (กลุ่มชายแดน)​ จำนวน 4 โรงเรียน ณ​ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง​ อำเภอควนโดน​ เพื่อที่จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนต่อไป