​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมต้อนรับคณะขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

127 Views |

​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมต้อนรับคณะขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล

17 มิถุนายน 2562 09:08

   วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมปรึกษาหารือนำโดย ดร.ทศพร  นุชอนงค์  อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะประธานที่ปรึกษา พร้อมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล เดินทางมาวิทยาลัยชุมชนสตูล  เพื่อประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือการพัฒนาในพื้นที่อุทยานธรณีโลก  หลังจากที่ได้ไป MOU กับอุทานธรณีโลกลังกาวี ในการนี้ ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้ข้อสรุปหลายประเด็นโดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาอุทานธรณีโลกสตูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินรอบต่อไป