​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมต้อนรับคณะขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

​วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมต้อนรับคณะขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล

17 มิถุนายน 2562 09:08


   วันนี้ 14 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล คณะผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ และร่วมประชุมปรึกษาหารือนำโดย ดร.ทศพร  นุชอนงค์  อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในฐานะประธานที่ปรึกษา พร้อมคณะขับเคลื่อนการพัฒนาอุทยานธรณีโลกสตูล เดินทางมาวิทยาลัยชุมชนสตูล  เพื่อประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือการพัฒนาในพื้นที่อุทยานธรณีโลก  หลังจากที่ได้ไป MOU กับอุทานธรณีโลกลังกาวี ในการนี้ ณ ห้องประชุมชบา วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ได้ข้อสรุปหลายประเด็นโดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาอุทานธรณีโลกสตูลเพื่อรองรับการตรวจประเมินรอบต่อไป
 
 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.