วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูลจัดประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

17 มิถุนายน 2562 09:12

   ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยช่วงเช้าจะเป็นการพบปะพูดคุยเกี่ยวกับกฏ ระเบียบต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรรู้ และช่วงบ่ายกิจกรรมนักศึกษาโดยกลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับองค์กรนักศึกษา สามารถสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมาก

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.