วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านคลองทรายใน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

131 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านคลองทรายใน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

18 มิถุนายน 2562 08:34
   วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมเป็นเกียรติการประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 โครงการเชิญชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12 - 18 มิถุนายน 2562 ณ บ้านคลองทรายใน หมู่ที่ 5 ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำชุมชนที่มีผลงานดีเด่น