วิทยาลัยชุมชนสตูล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝากท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนมผูกรักไส้กุ้งพริกไทยสุไหงอุเป สามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า 90,000 บาท 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

187 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝากท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนมผูกรักไส้กุ้งพริกไทยสุไหงอุเป สามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า 90,000 บาท

18 มิถุนายน 2562 08:42
      ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นางกฤติยา ฤทธิภัคดี หัวหน้าสำนักวิชาการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการลงไปติดตามกลุ่มของฝากท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผู้นำกลุ่มคือ ก๊ะเสงี่ยม หีมปอง ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทางวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้าไปส่งเสริมในการทำผลิตภัณฑ์สำหรับของฝากแก่นักท่องเที่ยว เขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
   จำได้ว่าขณะเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเย็บปักถักร้อย ของที่ระลึกต่าง ๆ นั้น แต่ทางกลุ่มยืนยันว่ามีความต้องการที่จะทำขนมผูกรัก และได้ฝึกอบรมทำขนมผูกรักไส้ปลา วิทยากรโดยก๊ะหยาด (คุณจุฑารัตน์ บิลังโหลด) ระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปี ตอนนี้รายได้จากทำขนมผูกรัก ของฝาก ทางกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 80,000 - 90,000  บาท แบ่งปันรายได้แก่สมาชิก อีกส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมในการผลิตด้วยกลุ่มเอง 
   ความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งคือศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อให้ได้ขนมผูกรักที่สามารถแพ็คจำหน่ายแบบดิบ ๆ (ยังไม่ทอด) สำหรับผู้บริโภคซื้อกลับไปทอดเองที่บ้าน ผลการติดตามงาน รู้สึกชื่นชมกับกลุ่มมาก 
   ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังพัฒนาไส้ขนมผูกรัก อีกหลายไส้ รอชิมไส้ทุเรียนซึ่งเป็นผู้ผลิตแห่งแรกของสตูล