วิทยาลัยชุมชนสตูล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝากท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนมผูกรักไส้กุ้งพริกไทยสุไหงอุเป สามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า 90,000 บาท 

e-Meeting

E-Mail

Library

E-Office

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

วิทยาลัยชุมชนสตูล ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของฝากท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ขนมผูกรักไส้กุ้งพริกไทยสุไหงอุเป สามารถสร้างรายได้เดือนละกว่า 90,000 บาท

18 มิถุนายน 2562 08:42

      ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 โดย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ได้มอบหมายให้ นางกฤติยา ฤทธิภัคดี หัวหน้าสำนักวิชาการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการลงไปติดตามกลุ่มของฝากท่าอ้อย อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ผู้นำกลุ่มคือ ก๊ะเสงี่ยม หีมปอง ซึ่งเมื่อปีที่แล้วทางวิทยาลัยชุมชนสตูลเข้าไปส่งเสริมในการทำผลิตภัณฑ์สำหรับของฝากแก่นักท่องเที่ยว เขตอุทยานธรณีโลกสตูล 
   จำได้ว่าขณะเสนอผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเย็บปักถักร้อย ของที่ระลึกต่าง ๆ นั้น แต่ทางกลุ่มยืนยันว่ามีความต้องการที่จะทำขนมผูกรัก และได้ฝึกอบรมทำขนมผูกรักไส้ปลา วิทยากรโดยก๊ะหยาด (คุณจุฑารัตน์ บิลังโหลด) ระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปี ตอนนี้รายได้จากทำขนมผูกรัก ของฝาก ทางกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 80,000 - 90,000  บาท แบ่งปันรายได้แก่สมาชิก อีกส่วนหนึ่งนำไปซื้ออุปกรณ์เพื่อส่งเสริมในการผลิตด้วยกลุ่มเอง 
   ความก้าวหน้าอีกระดับหนึ่งคือศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อให้ได้ขนมผูกรักที่สามารถแพ็คจำหน่ายแบบดิบ ๆ (ยังไม่ทอด) สำหรับผู้บริโภคซื้อกลับไปทอดเองที่บ้าน ผลการติดตามงาน รู้สึกชื่นชมกับกลุ่มมาก 
   ตอนนี้ทางกลุ่มกำลังพัฒนาไส้ขนมผูกรัก อีกหลายไส้ รอชิมไส้ทุเรียนซึ่งเป็นผู้ผลิตแห่งแรกของสตูล

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยชุมชน หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. คู่มือประชาชน บทความที่น่าสนใจ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
COPYTRIGHT © 2015 www.iccs.ac.th ALL RIGHTS RESERVED.