การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

664 Views |

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรงเทพมหานคร

21 มิถุนายน 2562 16:13
       เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์รายละเอียดการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน ณ โรงแรมไอบิส แขวงบางลำพู เขตพระนคร กรงเทพมหานคร 
       การประชุมจัดขึ้นระหว่างัวนที่ 18 - 19 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรสามารถเขียนคำบรรยายลักษณะงานได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปประเมินค่างานได้อย่างแท้จริง