สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

779 Views |

สถาบันวิทยาลัยชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15 กรกฎาคม 2562 22:43
   11 กรกฎาคม 2562 : นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยมี ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาร่วม และการประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของชาติ เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยชุมชนจะสามารถเทียบเคียงรายวิชาเพื่อให้สามารถเทียบโอนรายวิชาได้มากที่สุด และสามารถศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรีภายใน 1 ปี