นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ดาหลาปาเต๊ะ" กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

472 Views |

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ดาหลาปาเต๊ะ" กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม

02 ตุลาคม 2562 16:12
   วันที่ 28 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมด้วย ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และคณะ เยี่ยมชมและให้กำลังใจกลุ่มผลิตภัณฑ์“ดาหลาปาเต๊ะ" ณ บ้านเลขที่ 167 หมู่ 2 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนางรอเบียะ หมันเส็น ประธานกลุ่ม พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแม่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้กล่าวขอบคุณวิทยาลัยชุมชนสตูล และกลุ่มดาหลาปาเต๊ะ ที่ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก“ผ้าปาเต๊ะ” มาตัดเย็บ สร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าปาเต๊ะได้อย่างสวยงาม ให้เป็นสินค้าของจังหวัดสตูล ตลอดจนนำผ้าปาเต๊ะมาประยุกต์ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะกระเป๋าทำมือจากผ้าปาเต๊ะ สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้มีความมั่งคงทางอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีเอาไว้อีกด้วย ขอบคุณวิทยาลัยชุมชนสตูลที่เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนของตน และ ขอให้สมาชิกกลุ่มดาหลาปาเต๊ะ ทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนี้ให้ยั่งยืนตลอดไป
   อนึ่งกลุ่มดาหลาปาเต๊ะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิม ซึ่งในช่วงหนึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจำนวนลูกค้าลดลง นางรอเบียะ ผู้นำกลุ่มร่วมกับสมาชิกปรึกษาหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งรายได้ให้กับสมาชิกทุกคน ได้ขอความช่วยเหลือไปยังวิทยาลัยชุมชนเมื่อปลายปี 2560 วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยอาจารย์นงนุช ถวิลวรรณ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างผลิตภัณฑ์ จากผ้าปาเต๊ะ ให้กับกลุ่มแม่บ้าน เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้แก่ กระเป๋ารูปทรางต่าง ๆ หมวก ซองโทรศัพท์ ซองกุญแจ ปลอกโน้ตบุ๊ค เป็นต้น
   ตลอดระยะเวลา 3 ปี ทางวิทยาลัยชุมชนสตูลได้พัฒนาสินค้า จนเป็นที่กล่าวถึงด้านคุณภาพและความสวยงาม ภายใต้แบรนด์ "ดาหลาปาเต๊ะ" เป็นที่รู้จักของชาวสตูล และนักท่องเที่ยวทั่วไป กลุ่มมีรายได้จากหลักร้อย หลักพัน ปัจจุบันเป็นหลักแสน
   สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มดาหลาปาเต๊ะ โทร.084-633-6619