วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับ กสทช. ภาค 4 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนผ่านศูนย์ USO Net 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

404 Views |

วิทยาลัยชุมชนสตูล ร่วมกับ กสทช. ภาค 4 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนผ่านศูนย์ USO Net

07 ตุลาคม 2562 10:29
   4 ตุลาคม 2562 : ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนผ่านศูนย์ USO Net ซึ่งจัดโดย สำนักงาน กสทช. ภาค 4 (กสทช. ภาค 4) ณ ห้องประชุมกาหลง วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยมีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูลและประชาชนทั่วไป สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมประมาณ 50 คน และได้ประสานงานกับ กสทช. ภาค 4 ว่าในอนาคตวิทยาลัยชุมชนสตูลจะขอเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลชุมชนผ่านศูนย์ USO Net อีกด้วย