วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสังคมของนักศึกษาแกนนำ ของโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

354 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสังคมของนักศึกษาแกนนำ ของโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด

15 ตุลาคม 2562 11:00
   วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างและพัฒนาทักษะสังคมของนักศึกษาแกนนำของโครงการเครือข่ายอาสาสมัครต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มบำบัดยาเสพติด จากโรงพยาบาลยี่งอ , ทีมครู DARE จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส และคณะจากสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ทั้งในและนอกสถานศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาทักษะสังคมของนักศึกษาแกนนำ