วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการกระจูดนารา ในงานมหกรรมงานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

372 Views |

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการกระจูดนารา ในงานมหกรรมงานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา

15 ตุลาคม 2562 11:35
   เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ร่วมจัดนิทรรศการกระจูดนารา ในงานมหกรรมงานอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการแปรรูปกระจูดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งสาธิตวิธีการสานกระจูดให้กับนักเรียนที่มาร่วมชมนิทรรศการ เพื่อให้นักเรียนรู้จักอาชีพหลากหลาย เรียนรู้อาชีพที่สนใจ จะได้ค้นพบตัวเอง ในการเลือกที่ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพตามความถนัดในอนาคต