วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อบรมการผลิตสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

250 Views |

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ อบรมการผลิตสื่อการสอนอย่างสร้างสรรค์

01 กรกฎาคม 2563 10:16
   วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (วชช.บร.) จัดกิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการเรียนสอนโดยใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563  ณ  วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  เพื่อให้สอดรับกับรูปแบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ที่การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์กำลังกลายเป็น New Normal หรือวิถีใหม่ของระบบการศึกษา
   กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้งานอุปกรณ์ประกอบการผลิตสื่อการสอน ให้แก่อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของวชช.บร. จำนวน 25 คน เพื่อให้คณาจารย์ วชช.บร. สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการมอบอุปกรณ์เสริมในการผลิตสื่อให้แก่ผู้เข้าร่วม ได้แก่ ไฟวงแหวน และไมค์สายยาวสำหรับต่อกล้องและสมาร์ทโฟน รวมถึงสอนวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำไปใช้ต่อยอด และเพิ่มคุณภาพในการผลิตสื่อการสอนได้  โดยมีนายรัตนชัย ชินานุปกรณ์ ครูวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นวิทยากร อีกทั้งได้อบรมวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่น Loom สำหรับบันทึกภาพวิดีโอที่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมช่วยสอนออนไลน์อย่าง Zoom และ Goolgle Classroom ได้เป็นอย่างดี