วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมเสริมสร้างนวัตกรรมในชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

228 Views |

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรมเสริมสร้างนวัตกรรมในชุมชน

16 กรกฎาคม 2563 14:48
   เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จัดอบรม ‘การเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรรมชุมชน และขีดความสามารถการบริหารจัดการตนเองของชุมชน’ โดยมีรศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกร จากหมู่บ้านป่าไม้สหกรณ์ ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
   การจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มาปรับใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตขึ้น โดยวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ เล็งเห็นว่าการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และความก้าวไกลของเทคโนโลยี จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และยกระดับสินค้าชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น และเเข่งขันในตลาดได้ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้ในอนาคต