วิทยาลัยชุมชนน่านอบรมนวดเฉพาะจุด สร้างอาชีพให้ชุมชน 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

261 Views |

วิทยาลัยชุมชนน่านอบรมนวดเฉพาะจุด สร้างอาชีพให้ชุมชน

16 กรกฎาคม 2563 14:54
   นายสุเมธ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมนวดเฉพาะจุด (กดจุด 1) ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการความรู้สู่แนวทางสร้างอาชีพ:ต่อยอดองค์ความรู้ให้กลุ่มซะป๊ะสมุนไพรในสุ่มไก่ บ้านนวราษฏร์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านนวราษฏร์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซาว กำนันตำบลนาซาว ประธานกลุ่มผู้สูงอายุตำบลนาซาว สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซาว ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรม
   ซึ่งกิจกรรมฯดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2563 อบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ภายใต้โครงการบริการวิชาการ การจัดการความรู้สู่แนวทางสร้างอาชีพ : ต่อยอดองค์ความรู้ให้กลุ่มซะป๊ะสมุนไพรในสุ่มไก่ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่านได้มอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม