วิทยาลัยชุมชนยะลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

218 Views |

วิทยาลัยชุมชนยะลาปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2563

16 กรกฎาคม 2563 15:15
   นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศ และอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับอนุปริญญาประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี ภำนางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการฯ
   โครงการฯ ดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10  กรกฎาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบระเบียบข้อบังคับหลักสูตร ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยชุมชนยะลา ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลาได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา จึงได้แบ่งนักศึกษาเป็นสาขาวิชาในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อลดการสัมผัส ใกล้ชิด ป้องกันตัวเองและสังคมจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)