วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลห้วงน้ำขาว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

13 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลห้วงน้ำขาว ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

07 เมษายน 2564 13:39
   ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลห้วงน้ำขาว ณ ศาลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคันนา ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอยู่พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แก้ไขปัญหาวัตถุดิบราคาตกต่ำ