​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

12 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง

08 เมษายน 2564 11:44
   ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยนายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ นางสาวสุภากาญจน์ พรหมน้อย และผู้รับการจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลห้วยแร้ง รายวิชาสุนทรียภาพสำหรับผู้สูงอายุ รายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร และกิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ การเรียนรู้การกราบพระที่ถูกต้อง การคิดเลข และการร้องเพลงประกอบจังหวะ