​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว และการทำฮอร์โมนไข่ ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

14 Views |

​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว และการทำฮอร์โมนไข่ ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

08 เมษายน 2564 13:21
   ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยนายสุนันท์ เพ็ชรพิรุณ และนายอภิรัฐ มาลีแก้ว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะต้นกล้าผักสวนครัว และการทำฮอร์โมนไข่ ตามโครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โดยมี นางดารารัตน์ นิยมรัตนา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ทั้งนี้ผู้สูงอายุได้ฝึกปฏิบัติเพาะต้นกล้าผักสวนครัว และการทำฮอร์โมนไข่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้สูงอายุในการเรื่องการดูแลรักษาต้นกล้า การปลูกแหนแดง การใช้ฮอร์โมนไข่ รวมถึงได้มีทำข้อมูลแผนที่ของหมู่บ้าน เพื่อดูตำแหน่งที่ตั้งของผู้สูงอายุแต่ละคน