วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ การทำฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบล 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวแวดวงวิทยาลัยชุมชน

17 Views |

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ การทำฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบล

08 เมษายน 2564 13:26
   ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอำพร ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวริมรั้วกินได้ การทำฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 30 คน ทั้งนี้ผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้การปลูกผักที่มีอายุการเก็บเกี่ยวระหว่าง 30 - 90 วัน มีการฝึกปฏิบัติการทำฮอร์โมนไข่ และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง โดยมี นางดารารัตน์ นิยมรัตนา เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผัก และผลไม้อินทรีย์จังหวัดตราด