E-Document Library E-mail MIS ระบบบริการ
การศึกษา
E-Office
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่านเพิ่มเติม)

 
 
 
 19 กันยายน 2557 20 09 57 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) แบะท่าไขก๊อกประธานบอร์ด วชช.  
 25 เมษายน 2557 31 03 57 แนวหน้า กกอ.สัญจร เยี่ยมเครือข่ายภาคตะวันออกหาแนวทางสร้างรูปธรรมให้วงการศึกษาไทย  
 25 เมษายน 2557 08 03 57 มติชน ผ่านร่างประกันคุณภาพ วชช.  
 25 เมษายน 2557 28 02 57 ไทยโพสต์ สานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ ร่วมปกป้องและควบคุมน้ำเมา  
 25 เมษายน 2557 02 02 57 ฐานเศรษฐกิจ เอสโซ่ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว เตรียมชุมชนให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 25 เมษายน 2557 18 01 57 มติชน สปป.ลาวดูงาน  
 08 ตุลาคม 2556 01 10 56 แนวหน้า คอลัมน์ สกู๊ปแนวหน้า เจาะปัญหาการศึกษาไทย (จบ)  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 สยามรัฐ ภาพข่าวประชุมวิชาการ  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 มติชน ผ้าทอไทยกับวิทยาลัยชุมชน...สู่ความเข็มแข็ง  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) รุกตั้งคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน  
 30 กันยายน 2556 30 09 56 ข่าวสด โฆษณาแฝง ผ้าทอไทยกับวิทยาลัยชุมชน...สู่ความเข็มแข็ง  
 29 กันยายน 2556 29 09 56 มติชน คอลัมน์ จับข่าวเอามายำ  
 29 กันยายน 2556 29 09 56 บ้านเมือง วชช.น่าน ประชุมเสริมสร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายวิทยาลัยชุมชน  
 28 กันยายน 2556 28 09 56 แนวหน้า ภาพข่าวประชุมวิชาการ  
 28 กันยายน 2556 28 09 56 ไทยโพสต์ วชช.เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิด ร่าง พ.ร.บ. สถาบันวิทยาลัยชุม  
 28 กันยายน 2556 28 09 56 ไทยโพสต์ ภาพข่าวประชุมวิชาการ  
 26 กันยายน 2556 26 09 56 แนวหน้า สกู๊ปพิเศษ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน เหลียวหลัง แลหน้า  
 24 กันยายน 2556 24 09 56 ไทยรัฐ วิทยาลัยชุมชนสตูลสังเคราะห์ 6 หลักสูตรสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 23 กันยายน 2556 23 09 56 บ้านเมือง วิทยาลัยชุมชน อุดมศึกษาเพื่อปวงชน  
 21 กันยายน 2556 21 09 56 มติชน โฆษณาแฝง วชช. ชูกลยุทธ์หลักสูตรเน้นปฏิบัติ สนองชุมชน  
 20 กันยายน 2556 20 09 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ภาพข่าว รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์  
 18 กันยายน 2556 18 09 56 บ้านเมือง ภาพข่าว สัมมนา  
 18 กันยายน 2556 18 09 56 บ้านเมือง ภาพข่าว สัมมนา  
 16 กันยายน 2556 16 09 56 ข่าวสด คอลัมน์ กระดานข่าว  
 13 กันยายน 2556 13 09 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) แนะสภาสถาบันหนุนงานผ่านหลัก ธรรมาภิบาล  
 12 กันยายน 2556 12 09 56 สยามรัฐ ภาพข่าว วิทยาลัยชุมชน (วชช.)  
 11 กันยายน 2556 11 09 56 ไทยโพสต์ ภาพข่าววิทยาลัยชุมชนจัดสัมมนาประจำปี 2557  
 07 กันยายน 2556 07 09 56 แนวหน้า รายงานพิเศษ วชช.ตราด เสริมความเข้มแข็งชุมชน  
 06 กันยายน 2556 06 09 56 มติชน (กรอบบ่าย) คอลัมน์ ชุมทางครู  
 06 กันยายน 2556 06 09 56 มติชน คอลัมน์ โฆษกชาวบ้าน  
 05 กันยายน 2556 05 09 56 สยามรัฐ รับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา  
 04 กันยายน 2556 04 09 56 บ้านเมือง คอลัมน์ ข่าวสั้นทุกทิศ รับสมัคร ผอ.ชุมชนพังงา  
 03 กันยายน 2556 03 09 56 พิมพ์ไทย คอลัมน์ หอกระจายข่าว  
 03 กันยายน 2556 03 09 56 คม ชัด ลึก คอลัมน์ เปิดม่านการศึกษา  
 31 สิงหาคม 2556 31 08 56 แนวหน้า ภาพข่าว เยี่ยมชม  
 29 สิงหาคม 2556 29 08 56 มติชน คอลัมน์ แวดวงการศึกษา ศธ.เร่งพัฒนาอาจารย์  
 29 สิงหาคม 2556 29 08 56 คม ชัด ลึก แนะว.ชุมชนเติมทักษะภาษา  
 28 สิงหาคม 2556 28 08 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว สกอ.หนุน  
 27 สิงหาคม 2556 27 08 56 เดลินิวส์ หนุนอจ.วิทยาลัยชุมชนทำผลงาน  
 26 สิงหาคม 2556 26 08 56 สยามรัฐ ภาพข่าว รองศาสตราจารย์ ชวนี ทองโรจน์  
 23 สิงหาคม 2556 23 08 56 กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Periscope มหาวิทยาลัยกับการสร้างชาติ  
 21 สิงหาคม 2556 21 08 56 มติชน คอลัมน์ ชีพจรครู มาตรการแก้วิกฤตขาดครู  
 21 สิงหาคม 2556 21 08 56 คม ชัด ลึก วชช.รุกใช้ E-Learning เชื่อมโลกไอที-ชุมชนพัฒนาคน  
 20 สิงหาคม 2556 20 08 56 เดลินิวส์ ภาพข่าว ชิมขนม  
 19 สิงหาคม 2556 19 08 56 เดลินิวส์ ศธ.รับฟังความเห็นแก้ปัญหาศึกษาใต้  
 16 สิงหาคม 2556 16 08 56 ไทยโพสต์ ภาพข่าว คอลัมน์ ประชุม  
 15 สิงหาคม 2556 15 08 56 ไทยรัฐ เสมา2ย้ำผลักดันร่าง พ.ร.บ.วชช.ต่อ  
 15 สิงหาคม 2556 15 08 56 เดลินิวส์ ใช้คุณธรรมสร้างจุดเด่นนักศึกษาวชช.  
 13 สิงหาคม 2556 13 08 56 มติชน รายงาน วชช.ตราด หนุนท่องเที่ยว-สืบสานวัฒนธรรมชุมชนเข้มแข็ง  
 10 สิงหาคม 2556 10 08 56 มติชน คอลัมน์ คลื่นคิดข่าว ปัญหา ครู ต้องประกาศวาระชาติ  
 09 สิงหาคม 2556 09 08 56 บ้านเมือง ภาพข่าวประชุม  
 09 สิงหาคม 2556 09 08 56 แนวหน้า คอลัมน์ในรั้วมหาลัย  
 08 สิงหาคม 2556 08 08 56 สยามรัฐ ภาพข่าว นายสมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร  
 08 สิงหาคม 2556 08 08 56 ข่าวสด เร่งพัฒนาหลักสูตรโมดูล  
 07 สิงหาคม 2556 07 08 56 ไทยรัฐ เผย5ปีข้างหน้าครูเกษียณกว่าแสนคน ชงเสมา 1 อ้อน ครม.คงอัตรา..  
 02 สิงหาคม 2556 02 08 56 คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) ลุ้นพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนผ่านสภาตอบโจทย์การศึกษาของท้องถิ่น  
 01 สิงหาคม 2556 01 08 56 มติชน สกอ.จับมือกรมพัฒนาฯ เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย  
 01 สิงหาคม 2556 01 08 56 ไทยโพสต์ อ๋อย มอบสกอ.สั่งห้ามมหาลัยขยายทั้งวิทยาเขต ศูนย์นอกที่  
 01 สิงหาคม 2556 01 08 56 ข่าวสด สกอ.พัฒนาฝีมือแรงงาน  
 30 กรกฎาคม 2556 30 07 56 สยามรัฐ หลักสูตรพัฒนาเมืองที่แรกในไทยม.นวมินทร์ผลิตป.ตรี-โทขาดตลาด  
 30 กรกฎาคม 2556 30 07 56 เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) วชช.ยันไม่คิดสอนปริญญา  
 30 กรกฎาคม 2556 30 07 56 คม ชัด ลึก ดันพ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนเข้าสภาบริหารจัดการศึกษาชัดเจนคล่องตัว  
 29 กรกฎาคม 2556 29 07 56 บ้านเมือง สกอ.ร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือ  
 28 กรกฎาคม 2556 28 07 56 ไทยรัฐ วชช.ปลุกจิตอาสาวัยโจ๋ทำความดีเพื่อสังคม ภูมิคุ้มใจ  
 26 กรกฎาคม 2556 26 07 56 ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว พัฒนาฝีมือแรงงาน  
 26 กรกฎาคม 2556 26 07 56 ไทยโพสต์ กกอ.เสนออ๋อยแก้ปัญหานั่งควบในสภามหาลัย  
 26 กรกฎาคม 2556 26 07 56 กรุงเทพธุรกิจ เปิดเพจ ศูนย์ปราบวุฒิเถื่อน เอาผิดสถาบันสกอ.ไม่รับรอง  
 24 กรกฎาคม 2556 24 07 56 ไทยโพสต์ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน(ส.วชช.) มุ่งสร้างอัตลักษณ์  
 23 กรกฎาคม 2556 23 07 56 มติชน (กรอบบ่าย) คอลัมน์ ชุมทางครู  
 23 กรกฎาคม 2556 23 07 56 ไทยโพสต์ วชช.ไทย จับมือ ม.หัวเฉียว ประเทศจีน พัฒนาหลักสูตรภาษาจีน  
 23 กรกฎาคม 2556 23 07 56 เดลินิวส์ วิทยาลัยชุมชนมุ่งสร้างผู้ประกอบการ  
 20 กรกฎาคม 2556 20 07 56 มติชน (กรอบบ่าย) ผอ.ร.ร.ดัง-ครู เกษียณปี 56กว่าหมื่นคน เตรียมฯ-สตรี  
 18 กรกฎาคม 2556 18 07 56 เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) อดีตขรก.สมัครกรรมการสรรหาป.ป.จ.ยะลากว่าครึ่ง  
 10 กรกฎาคม 2556 10 07 56 มติชน คอลัมน์ ชีพจรครู เกาะติด...สอบครูผู้ช่วย รอบใหม่  
 08 กรกฎาคม 2556 08 07 56 ASTVผู้จัดการรายวัน คอลัมน์ ข่าวสั้น วชช.ดันหลักสูตร 3Track  
 03 กรกฎาคม 2556 03 07 56 คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) วชช.จัดกศ.ใหม่นำร่อง4หลักสูตรตอบสนองชุมชน  
 02 กรกฎาคม 2556 02 07 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) นำร่อง4หลักสูตรสนองชุมชน  
 02 กรกฎาคม 2556 02 07 56 เดลินิวส์ วิทยาลัยชุมชนนำร่อง4หลักสูตรใหม่  
 17 มิถุนายน 2556 17 06 56 สยามรัฐ โฆษณาแฝง1ทศวรรษ สกอ.กับก้าวต่อไปของอุดมศึกษาไทย  
 05 มิถุนายน 2556 05 06 56 เดลินิวส์ ครูผู้ช่วยรับจ่าย4แสนซื้อข้อสอบ  
 01 มิถุนายน 2556 01 06 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ภาพข่าว นายสมศักดิ์ พงษ์พานิช  
 30 พฤษภาคม 2556 30 05 56 ข่าวสด ศธ.พัฒนาวิทยาลัยชุมชน  
 27 พฤษภาคม 2556 27 05 56 มติชน คอลัมน์ สถานี กคศ สำนักงาน ก.ค.ศ.พร้อมให้การสนับสนุน  
 25 พฤษภาคม 2556 25 05 56 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ชงคลอดร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน  
 24 พฤษภาคม 2556 24 05 56 เดลินิวส์ เสริมศักดิ์ เข็นกฎหมายวชช.  
 13 พฤษภาคม 2556 13 05 56 แนวหน้า ชี้เผาวงจรปิดยะลากลุ่มเดิม ...  
 10 พฤษภาคม 2556 10 05 56 ASTVผู้จัดการรายวัน ขวางยุบโรงเรียนเล็ก ขอคืนพื้นที่การศึกษาให้ชุมชน  
 09 พฤษภาคม 2556 09 05 56 มติชน (กรอบบ่าย) รายงาน ชาวพิจิตร ฝันดับ ม.นเรศวร สาขาทับคล้อ สร้างไม่คุ้ม...  
 08 พฤษภาคม 2556 08 05 56 มติชน คอลัมน์ โลกสองวัย หารองเท้าให้น้องหนู  
 06 พฤษภาคม 2556 06 05 56 มติชน คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ. หลักสูตรการสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี...  
 03 พฤษภาคม 2556 03 05 56 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ คอลัมน์ ปลายทางราชดำเนิน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 23 เมษายน 2556 23 04 56 คม ชัด ลึก (กรอบบ่าย) เผยเด็กไทยกว่าแสนเสี่ยงตกงาน เร่งเสริมศักยภาพฝึกทักษะด้านไอ...  
 05 เมษายน 2556 05 04 56 ข่าวสด คอลัมน์ รู้ไปโม้ด นายกเมืองพัทยา  
 01 เมษายน 2556 01 04 56 ข่าวหุ้น เอสโซ่มอบทุนการศึกษาจำนวน 85 ทุน และ  
 21 มีนาคม 2556 21 03 56 แนวหน้า เอสโซ่มอบทุนการศึกษาจำนวน 85 ทุนให้นิสิตนักศึกษาระดับ...  
 14 มีนาคม 2556 14 03 56 ข่าวสด คอลัมน์ เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ อธิการบดีปิดท้ายปีการศึกษา  
 18 กุมภาพันธ์ 2556 18 02 56 เดลินิวส์ สทศ.มั่นใจสอบวีเน็ตปวส.  
 12 กุมภาพันธ์ 2556 12 02 56 ข่าวสด มรภ.สงขลาเสวนาประกันคุณภาพศึกษา  
 08 กุมภาพันธ์ 2556 08 02 56 สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ คอลัมน์ ส่องกล้องมองการศึกษา บูรณาการ เข้มแข็ง  
 16 มกราคม 2556 16 01 56 เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ตราดปลื้มสถานศึกษาอยู่เกณฑ์ดี  
 14 มกราคม 2556 14 01 56 ไทยโพสต์ ดันพรบ.อุดมศึกษาแก้มหา ลัยนอกลู่เพิ่มอำนาจ สกอ.  
 13 ธันวาคม 2555 13 12 55 มติชน ขยายเวลา รับครูผู้ช่วย  
 09 ธันวาคม 2555 09 12 55 บ้านเมือง ว.ชุมชนรับสมัครครูผู้ช่วย  
 07 ธันวาคม 2555 07 12 55 แนวหน้า คอลัมน์ ปฏิทินการศึกษา รับสมัครครูผู้ช่วย  
 06 ธันวาคม 2555 06 12 55 ไทยรัฐ ประกาศขยายวันรับสมัครครูผู้ช่วยวิทยาลัยชุมชน  
 04 ธันวาคม 2555 04 12 55 ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ  
 25 พฤศจิกายน 2555 25 11 55 ข่าวสด คอลัมน์ ที่นี่มีงาน ทบ.สมัครกองหนุน ทั่วไปหลายตำแหน่ง  
 19 พฤศจิกายน 2555 19 11 55 บ้านเมือง คอลัมน์ ข่าวย่อยกีฬา สกอ.ร่วมมือลาว  
 15 พฤศจิกายน 2555 15 11 55 แนวหน้า ไทย-ลาวตั้งกรรมการร่วมภาคการศึกษากำหนด6หัวข้อเพื่อการพัฒนา  
 08 พฤศจิกายน 2555 08 11 55 กรุงเทพธุรกิจ นร.หายจากระบบนับแสน 3จังหวัดใต้สุดวิกฤติจบป.3อ่านไม่  
 06 พฤศจิกายน 2555 06 11 55 มติชน คอลัมน์ แวดวงการศึกษา วชช.สอบครูผช.ใหม่  
 05 พฤศจิกายน 2555 05 11 55 ประชาชาติธุรกิจ สหรัฐฯต้อนเด็กไทยเรียนนอก ลุย2อีเวนต์จับประถม-มหาลั  
 02 พฤศจิกายน 2555 ปลาส้มเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านตาดทอง  
 27 ตุลาคม 2555 27 10 55 ไทยรัฐ อ.ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยาลัยชุมชนจัดสอบครูผู้ช่วยรอบ 2  
 22 ตุลาคม 2555 22 10 55 มติชน ภาวิช ชี้ ม.ไทย ขาดสารอาหาร เหตุได้งบฯน้อย-ต้องหากินเอง  
 15 ตุลาคม 2555 15 10 55 เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค มหกรรมความรู้ วชช.ยโสธร  
 04 ตุลาคม 2555 เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ปชช. สร้างอาชีพ ภาษารับอาเซียน (คม ชัด ลึก)  
 04 ตุลาคม 2555 วิทยาลัยชุมชนเตรียมรับอาเซียนพัฒนาศักยภาพประชาชนในชุมชน (แนวหน้า)  
 01 ตุลาคม 2555 01 10 55 แนวหน้า รายงานพิเศษ วิทยาลัยชุมชนเตรียมรับอาเซียน พัฒนาศักยภาพ  
 28 กันยายน 2555 วิทยาลัยชุมชนพร้อมรับเปิดเสรีอาเซียน (บ้านเมือง)  
 28 กันยายน 2555 วชช.ระนองเปิดศูนย์พม่าศึกษาหวังเป็นเกตเวย์เชื่อมเศรษฐกิจพม่า(มติชน)  
 28 กันยายน 2555 วิทยาลัยชุมชนการอุดมศึกษาไทยเสริมพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้ (สยามรัฐ)  
 20 กันยายน 2555 วิทยาลัยชุมชนการศึกษาหยั่งยึดฐานรากของชุมชน (แนวหน้า)  
 20 กันยายน 2555 ตั้งศูนย์พม่าศึกษา ระนอง มรส. วชช. จัดหลักสูตรมะริด ทวาย (ข่าวสด)  
 20 กันยายน 2555 ตั้ง ศูนย์พม่าศึกษา ที่ วชช.ระนอง หวังเป็นเกตเวย์เชื่อมไทยสู่เมืองเศรษฐกิจพม่า (คม ชัด ลึก)  
 20 กันยายน 2555 ว.ชุมชนสระแก้วก้าวสู่อาเซียน สอนภาษาเขมร โลจิสติค (มติชน)  
 14 กันยายน 2555 สระแก้วอบรมไกด์ หัวใจเขียว (ข่าวสด)  
 14 กันยายน 2555 การศึกษาพัฒนาเสน่ห์การท่องเที่ยว (สยามรัฐ)  
 14 กันยายน 2555 ฮิตเรียน วชช. กทม.ออนไลน์ รุกขยาย 20 วิทยาลัย (ไทยรัฐ)  
 14 กันยายน 2555 ส่งเสริมกรเรียน วชช.ผ่านระบบออนไลน์ได้ประกาศนียบัตรตั้งเป้าขยายทั้ง 20 วิทยาลัย(แนวหน้า)  
 14 กันยายน 2555 เปิดกีฬาสานสัมพันธ์วชช.สตูล (เดลินิวส์)  
 14 กันยายน 2555 การศึกษาสร้างฐานรากแห่งการพัฒนาอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม (สยามรัฐ)  
 14 กันยายน 2555 วชช.อกหักดันเร่งกฎหมายไม่ผ่านเหตุ ครม.กลัวซ้ำซ้อนราชภัฏ (เดลินิวส์)  
 14 กันยายน 2555 ชกหลังข่าว พ.ร.บ. วชช. (ไทยรัฐ)  
 14 กันยายน 2555 แจงเหตุ ครม.ติงกฎหมาย วชช. (ไทยรัฐ)  
 14 กันยายน 2555 วชช.อกหักดันร่างกฎหมายไม่ผ่าน เหตุ ครม.กลัวสอนซ้ำซ้อนราชภัฏ (เดลินิวส์)  
 14 กันยายน 2555 เร่งแจงกฎหมายวชช.หลังถูกตีกลับ(มติชน)  
 14 กันยายน 2555 อบรมภาษามือผู้พิการ (มติชน)  
 14 กันยายน 2555 ศึกษาโอนวิทยาลัยชุมชนไป ม.กทม. (เดลินิวส์)  
 14 กันยายน 2555 วิทยาลัยชุมชนเร่งการศึกษาสืบทอดภูมิปัญญาอาหารไทยท้องถิ่น (แนวหน้า)  
 31 สิงหาคม 2555 สืบสานอาหารไทยท้องถิ่นวิถีไทย (สยามรัฐ)  
 30 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยชุมชน (ไทยรัฐ)  
 30 สิงหาคม 2555 วชช.ดูแลชายแดนใต้(มติชน)  
 30 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยชุมชนกับภารกิจพัฒนาคนคืนถ่ิน (เดลินิวส์)  
 30 สิงหาคม 2555 ความภูมิใจของชาววิทยาลัยชุมชน (แนวหน้า)  
 30 สิงหาคม 2555 เกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชน(สยามรัฐ)  
 30 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยชุมชนมอบอนุปริญญา (มติชน)  
 30 สิงหาคม 2555 หม้อฮ่อม การศึกษาแบบใหม่ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ (แนวหน้า)  
 30 สิงหาคม 2555 วัยโจ๋ วชช.สมุทรสาคร รวมพลัง เทิดไท้องค์ราชินี 12 สิงหา จิตอาสาเพื่อน้อง (ไทยรัฐ)  
 17 สิงหาคม 2555 วชช.ดันหม้อฮ่อม เป็นโปรดักต์แชมเปี้ยน (สยามรัฐ)  
 15 สิงหาคม 2555 วชช.พร้อมช่วยเวียดนามสนใจหลักสูตรเฉพาะพื้นที่ (บ้านเมือง)  
 14 สิงหาคม 2555 วชช.พร้อมช่วยเวียดนามสนใจหลักสูตรเฉพาะพื้นที่ (บ้านเมือง)  
 14 สิงหาคม 2555 1ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เน้นการศึกษาวิทยาลัยชุมชน คุณภาพต้องได้มาตรฐาน (แนวหน้า)  
 14 สิงหาคม 2555 วชช.ไทยพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้เวียดนาม (พิมพ์ไทย)  
 10 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยชุมชนสืบสานแนวพระราชดำริ โครงการปิดทองหลังพระ (สยามรัฐ)  
 10 สิงหาคม 2555 หนุนระบบ วชช.เวียดนาม (ข่าวสด)  
 10 สิงหาคม 2555 ไทยพร้อมพี่เลี้ยง วชช.ญวน (คม ชัด ลึก)  
 06 สิงหาคม 2555 ฉายภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
 06 สิงหาคม 2555 ลงนามร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน  
 06 สิงหาคม 2555 ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน  
 06 สิงหาคม 2555 ฉายภาพการศึกษาวิทยาลัยชุมชน  
 06 สิงหาคม 2555 สุชาติ ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนรองรับการพัฒนาคุณภาพกว่า 40ล้านคน  
 06 สิงหาคม 2555 ชง พ.ร.บ. วิทยาลัยชุมชนเข้า ครม.  
 06 สิงหาคม 2555 เลขา กกอ.ตรวจเยี่ยม วชช.แพร่  
 06 สิงหาคม 2555 วิทยาลัยชุมชน คิดต่างสร้างปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 24 กรกฎาคม 2555 14 ก.ค. 55 แนะอนาคตวิทยาลัยชุมชน เน้นธรรมาภิบาล ดึงไอทีจัดการเรียนการสอน (ASTVผู้จัดการออนไลน์)  
 24 กรกฎาคม 2555 20 ก.ค.55 ภาพข่าว:นายอภิชาติ จีระวุฒิ (ไทยรัฐ)  
 24 กรกฎาคม 2555 17 ก.ค. 55 กฤษณพงศ์แนะอนาคตวิทยาลัยชุมชนเน้นสร้างธรรมาภิบาล-บริหาร (ไทยรัฐ)  
 24 กรกฎาคม 2555 23 ก.ค.55 1ทศวรรษแห่งการก้าวย่างของวิทยาลัยชุมชน (แนวหน้า)  
 16 กรกฎาคม 2555 14 ก.ค.55 ขอบคุณ"สุชาติ" หนุนร่าง พ.ร.บ. วชช (ไทยรัฐ)  
 12 กรกฎาคม 2555 12 ก.ค.55 วชช.โวย รมว.จะดอง พ.ร.บ.ไปอีกกี่ปีฯ (แนวหน้า)  
 11 กรกฎาคม 2555 12 ก.ค.55 ข้องใจ'สุชาติ'ดองพ.ร.บ.วชช. (เดลินิวส์)  
 11 กรกฎาคม 2555 12 ก.ค.55 จวก "สุชาติ" ดองเค็ม พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน (ไทยรัฐ)  
 06 กรกฎาคม 2555 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี" ประจำปี 2555  
 02 กรกฎาคม 2555 29 มิ.ย. 55 วชช.พังงาพัฒนาหลักสูตรอาหารพื้นบ้านสืบสานมรดก (แนวหน้า)  
 21 มิถุนายน 2555 18 มิ.ย. 55 ชื่อหลักสูตรอนุปริญญา วชช.ยังไม่ลงตัวส่งอนุกรรมการมาตรฐาน (แนวหน้า)  
 12 มิถุนายน 2555 13 มิ.ย. 55 ภาพข่าว:วิทยาลัยชุมชนแพร่ (ไทยรัฐ)  
 12 มิถุนายน 2555 12 มิ.ย. 55 คอลัมน์ ข่าวย่อยการศึกษา:วชช.รับสมัครครูผู้ช่วย 35 อัตรา (คม ชัด ลึก)  
 12 มิถุนายน 2555 11 มิ.ย. 55 แนะวชช.จัดการเรียนตามความต้องการของชุมชน (พิมพ์ไทย)  
 12 มิถุนายน 2555 08 มิย. 55 อภิชาติ แนะวชช.เข้าถึงชุมชน (คม ชัด ลึก)  
 12 มิถุนายน 2555 08 มิ.ย. 55 คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา:วชช.ต้องเข้าถึงชุมชน (บ้านเมือง)  
 12 มิถุนายน 2555 06 มิ.ย. 55 อภิชาติ แนะบุคคลสำคัญสุดในองค์กรฯ (แนวหน้า )  
 07 มิถุนายน 2555 05 มิ.ย. 55 คอลัมน์ แวดวงของเรา: "อภิชาติ" มอบนโยบาย วชช. (สยามรัฐ)  
 05 มิถุนายน 2555 05 มิ.ย. 55 แนะวชช.ต้องเข้าหาชุมชนจัดสอนตามความต้องการ (เดลินิวส์)  
 05 มิถุนายน 2555 05 มิ.ย. 55 "อภิชาติ" แนะ วชช.เข้าถึงชุมชน (ไทยรัฐ)  
 31 พฤษภาคม 2555 31 พ.ค. 55 รายงานพิเศษ: ทอฝันปันสื่อให้น้องกิจกรรมดีๆชาววชช.หนองบัวลำภู (แนวหน้า)  
 28 พฤษภาคม 2555 29 พ.ค.55 ปรับโฉมวชช.กรุงเทพฯยํ้าจับมือท้องถิ่นทำงาน (เดลินิวส์)  
 28 พฤษภาคม 2555 26 พ.ค. 55 คอลัมน์ ข่าวย่อยศึกษา:ปรับสถานภาพ วชช. (บ้านเมือง)  
 18 พฤษภาคม 2555 19 พ.ค. 55 "องคมนตรี"ชี้ทำความดีไม่ใช่เรื่องเชย ปลุกกำลังใจคนอย่าอายทำ (ไทยรัฐ)  
 15 พฤษภาคม 2555 ชาวปฐมวัย วชช.หนองบัวลำภูสานเรียนรู้สู่สังคม ทอฝันปันสื่อให้น้อง (ไทยรัฐ)  
 15 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีห่วง ว.ชุมชนกลายพันธุ์ แนะไม่ควรขยายเปิดสอนถึง ป.ตรี (บ้านเมือง)  
 15 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีหวั่นวชช.เสี่ยงกลายพันธุ์แนะอุ้มคนจน คิดค่าหน่วยกิตถูก ห้ามสอน ป.ตรี (ข่าวสด)  
 15 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีห่วงอนาคต วชช.กลายพันธุ์ แนะไม่ควรขายเปิดสอนถึง ป.ตรี ต้องให้โอกาส ปชช.คนยากจนได้เรียน (ไทยรัฐ)  
 15 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีห่วงวชช.กลายพันธุ์แนะไม่ควรขยายเปิดสอน ป.ตรี (คม ชัด ลึก)  
 15 พฤษภาคม 2555 ห่วงวิทยาลัยชุมชนกลายพันธุ์แนะไม่ควรขยายเปิดสอนถึง ป.ตรี (แนวหน้า)  
 15 พฤษภาคม 2555 ดันร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนส่งฉบับรัฐบาลให้ ครม.พิจารณา (บ้านเมือง)  
 15 พฤษภาคม 2555 เรียนรู้อาชีพเสริมออนไลน์ (คม ชัด ลึก)  
 15 พฤษภาคม 2555 14 พ.ค. 55 คอลัมน์ เลาะเลียบคลองผดุงฯ : วชช.กลายพันธุ์ (ข่าวสด)  
 14 พฤษภาคม 2555 ชาวปฐมวัย วชช.หนองบัวลำภูสานเรียนรู้สู่สังคม ทอฝันปันสื่อให้น้อง (ไทยรัฐ)  
 14 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีห่วง ว.ชุมชนกลายพันธุ์ แนะไม่ควรขยายเปิดสอนถึง ป.ตรี (บ้านเมือง)  
 14 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีห่วงวชช.กลายพันธุ์แนะไม่ควรขยายเปิดสอน ป.ตรี (คม ชัด ลึก)  
 14 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีหวั่นวชช.เสี่ยงกลายพันธุ์แนะอุ้มคนจน คิดค่าหน่วยกิตถูก ห้ามสอน ป.ตรี (ข่าวสด)  
 14 พฤษภาคม 2555 องคมนตรีห่วงอนาคต วชช.กลายพันธุ์ แนะไม่ควรขายเปิดสอนถึง ป.ตรี ต้องให้โอกาส ปชช.คนยากจนได้เรียน (ไทยรัฐ)  
 14 พฤษภาคม 2555 ห่วงวิทยาลัยชุมชนกลายพันธุ์แนะไม่ควรขยายเปิดสอนถึง ป.ตรี (แนวหน้า)  
 14 พฤษภาคม 2555 เรียนรู้อาชีพเสริมออนไลน์ (คม ชัด ลึก).pdf  
 14 พฤษภาคม 2555 ดันร่าง พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนส่งฉบับรัฐบาลให้ ครม.พิจารณา (บ้านเมือง)  
 04 พฤษภาคม 2555 4 พ.ค.55 บอร์ดขอพบ สุชาติ แจงตั้งวิทยาลัยชุมชน ศธ.เดินหน้าผลักดันร่างรัฐบาล ฉบับสมาคมเป็นหน้าที่ ส.ส. นำเสนอ (ไทยรัฐ)  
 04 พฤษภาคม 2555 เล็งถก รมต.จี้ดันร่างกฎหมาย วชช. กฤษณพงศ์ ชี้ปมล่าช้า ไม่ขัดชงอีกฉบับเข้าสภา (ข่าวสด)  
 24 เมษายน 2555 สระแก้วเงินสะพัดปีละ3หมื่นล. วชช.สระแก้วเล็งผุดหลักสูตรโลจิสติกส์รับอุตฯโต (คม ชัด ลึก)  
 24 เมษายน 2555 สกศ จัดระดมสมองหาช่องเทียบความรู้ศูนย์ครุภูมิปัญญาไทย (คม ชัด ลึก)  
 24 เมษายน 2555 เปิดหลักสูตรใหม่ (เดลินิวส์)  
 24 เมษายน 2555 วชช.สระแก้วขยายการเรียนกบินทร์บุรี (บ้านเมือง)  
 24 เมษายน 2555 ดูงานศูนย์บ่มเพาะ (มติชน)  
 24 เมษายน 2555 วชช.สระแก้วรุกสอนถึงปราจีนบุรี (เดลินิวส์)  
 24 เมษายน 2555 วชช.สระแก้วขยายหน่วยจัด กบินทร์บุรี ผลิตคนรับภาคอุตสาหกรรม (ไทยรัฐ)  
 24 เมษายน 2555 ประชุมครุภูมิปัญญาไทยภาคกลาง ตะวันออก (สยามรัฐ)  
 24 เมษายน 2555 สี่แยกข่าวย่อย รับผอ.วชช. (เดลินิวส์)  
 24 เมษายน 2555 หาดใหญ่สร้างโอกาสการศึกษา (คม ชัด ลึก)  
 24 เมษายน 2555 ลงนามความร่วมมือ (มติชน)  
 24 เมษายน 2555 รับผอ.วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ (คม ชัด ลึก)  
 24 เมษายน 2555 ยกระดับการศึกษาในชุมชน (บ้านเมือง)  
 24 เมษายน 2555 นอกเวลา ศิระพจต์ จริยาวุฒิกุล วิทยาลัยชุมชนควรเป็นอิสระ(มติชน)  
 24 เมษายน 2555 สกอ.จัดประชุมไทย-อินโดฯ ครั้งที่ 4 (คม ชัด ลึก)  
 20 เมษายน 2555 ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2555  
 20 เมษายน 2555 ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปีพุทธศักราช 2555  
 30 มีนาคม 2555 31 มี.ค.55 ร่วมมือ(มติชน)  
 30 มีนาคม 2555 29 มี.ค.55 ภาพข่าว ศาสตรจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ไทยรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 23 มี.ค.55 อุทัยธานี (ไทยรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 22 มี.ค.55 ปฐมนิเทศผู้เรียน (มติชน)  
 30 มีนาคม 2555 21 พ.ค.55 อิสราเอล พร้อมหนุน วชช. (บ้านเมือง)  
 30 มีนาคม 2555 16 มี.ค.55 วชช.ปรับแผนรับกฎหมาย (ข่าวสด)  
 30 มีนาคม 2555 16 มี.ค. 55 อิสราเอล ดูงาน วชช.พังงาก่อนช่วยเกษตรอินทรีย์ (ไทยรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 14 มี.ค.55 ศึกษางาน (บ้านเมือง)  
 30 มีนาคม 2555 6 มี.ค.55 หลักสูตร พนง.สุขภาพชุมชน (มติชน)  
 30 มีนาคม 2555 6 มี.ค.55 สงขลาเกมส์ (สยามรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 5 มี.ค.55 พัฒนาองค์กร (มติชน)  
 30 มีนาคม 2555 29 ก.พ.55 สงขลาเกมส์ เปิดประตูสู่โลกกว้างของชาว วชช. (บ้านเมือง)  
 30 มีนาคม 2555 29 ก.พ.55 ภาพข่าว ศึกษาดุงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน (ไทยรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 28 ก.พ.55 วชช.ทำหลักสูตรเฉพาะท้องถิ่นพัมนาคุณภาพชีวิตไม่ทิ้งชุมชน (เดลินิวส์)  
 30 มีนาคม 2555 27 ก.พ.55 ส่องคนคุณภาพ มูหามะสุกรี มะสะหนิง ลูกทะเล ผู้อุทิศชีวิตเพื่อท้องทะเล (ผู้จัดการรายวัน)  
 30 มีนาคม 2555 24 ก.พ.55 วชช.สอนสุขภาพอินเตอร์ (ข่าวสด)  
 30 มีนาคม 2555 24 ก.พ.55 ไฟเขียว วชช.ตากสอนหลักสูตร พนักงานสุขภาพชุมชนภาษาอังกฤษ (บ้านเมือง)  
 30 มีนาคม 2555 21 ก.พ.55 วชช.สร้างประเพณีการแข่งขันกีฬาเน้นกีฬาพื้นฐานและเอกลัษณ์ไทย (แนวหน้า)  
 30 มีนาคม 2555 20 ก.ย. 55 วชช.ยกระดับคุณภาพนักศึกษาพัฒนาชุมชน (ไทยรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 14 ก.พ.55 รับสมัคร ผอ.วชช.น่าน (มติชน)  
 30 มีนาคม 2555 6 มี.ค.55 แวดวงการศึกษา หลักสูตรพนักงานสุขภาพชุมชน (มติชน)  
 30 มีนาคม 2555 2 ก.พ.55 เล็งตั้งสถาบันพัฒนาภูมิปัญญา สกศ.ผุดสมัชชาครู4ภาค ไทยศูนย์กลางอาเซียน (ข่าวสด)  
 30 มีนาคม 2555 30 ม.ค.55 วชช.พร้อมสานนโยบาย ศธ.พัฒนาความรู้ผู้ด้อยโอกาส (บ้านเมือง)  
 30 มีนาคม 2555 28 ม.ค. 55 วชช.หนองบัวลำภูจัดละครเวทีนิทานดนตรีกิจกรรมเพื่อเด็ก (แนวหน้า)  
 30 มีนาคม 2555 27 ม.ค. 55 รับสมัคร ผอ.วชช.บุรีรัมย์ (บ้านเมือง)  
 30 มีนาคม 2555 26 ม.ค. 55 ยันผลักดันร่าง พ.ร.บ. วชช. ฉบับใหม่ (ไทยรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 25 ม.ค. 55 วชช.สนองสุชาติ เพิ่มความรู้วัยทำงาน (สยามรัฐ)  
 30 มีนาคม 2555 24 ม.ค. 55 วชช.อัดงบฯกว่า 108 ล้านยกระดับความสามารถชุมชน (พิมพ์ไทย)  
 30 มีนาคม 2555 16 ม.ค. 55 เสนอ ส.ส. ยกร่างกฎหมาย วชช. (ข่าวสด)  
 11 มกราคม 2555 แยกเสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยาลัยชุมชน 2 ฉบับ สมาคมฯส่งชนฉบับของรัฐ (ไทยรัฐ)  
 11 มกราคม 2555 ผอ.ใหม่ (มติชน)  
 11 มกราคม 2555 วิทยาลัยชุมชน รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน (บ้านเมือง)  
 11 มกราคม 2555 ค้านปรับโครงสร้างยุบวิทยาลัยชุมชนไปรวม กศน. (ไทยรัฐ)  
 11 มกราคม 2555 วิทยาลัยชุมชน รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม คนไทย ไม่ทอดท้ิงกัน (แนวหน้า)  
 11 มกราคม 2555 ลอยกระทงสาย (มติชน)  
 11 มกราคม 2555 วชช.ติดลมบนคนแห่เรียนล้นเกินแผนรับ บอร์ดอ้อนท้องถิ่นจัดงบฯหนุน มั่นใจเป็นทางรอดสร้างชุมชนเข้มแข็ง(ไทยรัฐ)  
 11 มกราคม 2555 วิทยาลัยชุมชนอ้อนท้องถิ่นหนุนงบฯ (เดลินิวส์)  
 11 มกราคม 2555 ชินภัทร ค้าน ศธ.กลับเป็น 14 องค์ชาย (เดลินิวส์)  
 11 มกราคม 2555 มรส.ร่วมมือสมัชชา3ส่วนปฏิรูปพื้นที่เรียนรู้ (ข่่าวสด)  
 11 มกราคม 2555 ปรับหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ทดสอบกับองค์กรวิชาชีพเพื่อเน้นคุณภาพ (แนวหน้า)  
 11 มกราคม 2555 สพฐ.ติงระบบกรมขัดกระจายอำนาจผุดสำนักมัธยมปลาย (สยามรัฐ)  
 06 ธันวาคม 2554 วอนเสมา 1 หนุน พ.ร.บ. วชช.(เดลินิวส์)  
 06 ธันวาคม 2554 จี้ วรวัจน์ ดันร่าง พ.ร.บ.วชช.เข้าสภาฯ (ไทยรัฐ)  
 06 ธันวาคม 2554 ชง ศธ.ดันกฎหมาย วชช.แนะตั้งครบทุกจังกวัด (มติชน)  
 06 ธันวาคม 2554 จี้วัดผลนักศึกษา-แจกวุฒิบัตรรับรอง (ข่าวสด)  
 06 ธันวาคม 2554 2 ธ.ค.54 กฤษณพงศ์ แนะ นศ.สอบวัดความรู้ (ไทยรัฐ)  
 06 ธันวาคม 2554 1 ธ.ค.54 วชช.เน้นทำงานได้ทันที (เดลินิวส์)  
 06 ธันวาคม 2554 เปิดบ้านความรู้สู่ชุมชน (เดลินิวส์)  
 06 ธันวาคม 2554 วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดโครงการเปิดบ้านความรู้สู่ชุมชนครั้งทีี่ 1(บ้านเมือง)  
 06 ธันวาคม 2554 รายงานพิเศษ ชายแดนใต้ถึงอีสานค่ายเรียนรู้พหุวัฒนธรรม(ข่าวสด)  
 06 ธันวาคม 2554 น.ศ.วชช.สระแก้วลงพื้นที่จริงลุยน้ำช่วยน้ำท่วมอยุธยา(บ้านเมือง)  
 06 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเสียหาย268ล้าน พิษวิกฤตน้ำท่วม-สกอ....(คม ชัด ลึก)  
 06 ธันวาคม 2554 น้ำท่วมทำพิษ มหาลัยสูญ268ล้าน ศธ.เล็งชงของบช่วยเหลื่อฟื้นฟู(ผู้จัดการรายวัน)  
 06 ธันวาคม 2554 น้ำท่วมกระทบ 8 พันนักศึกษา สกอ.เผย20ศูนย์รับผุู้อพยพ (มติชน)  
 18 ตุลาคม 2554 19 ต.ค.54วิทยาลัยชุมชนรุกเสนอร่าง พ.ร.บ.ใหม่ภาคประชาชนยื่นสภาพิจารณาคู่ขนาน (ไทยรัฐ)  
 18 ตุลาคม 2554 18 ต.ค.54 วชช.เร่งดันร่าง กม.วิทยาลัยชุมชนแก้กระจายอำนาจ เปิดหลักสูตรเพิ่ม (ผุ้จัดการรายวัน)  
 18 ตุลาคม 2554 16 ต.ค.54 เปิดหลักสูตร (บ้านเมือง)  
 18 ตุลาคม 2554 13 ต.ค.54 สอนอาชีพ (เดลินิวส์)  
 18 ตุลาคม 2554 12 ต.ค.54 ติวเข้ม (เดลินิวส์)  
 18 ตุลาคม 2554 4 ต.ค.54 ทุกทิศทั่วไทย ชนะเลิศ (ข่าวสด)  
 18 ตุลาคม 2554 2 ต.ค.54 น้ำใจ ซับน้ำตาไทย วชช.สระแก้ว ปลูกจิตสำนึกเรียนรู้ตอบแทนทุนสังคม (ไทยรัฐ)  
 18 ตุลาคม 2554 28 ก.ย.54 รับเข็ม (บ้านเมือง)  
 27 กันยายน 2554 23 ก.ย.54 จี้ร่าง วชช.ให้อำนาจ ปชช.(ข่าวสด)  
 27 กันยายน 2554 21 ก.ย.54 วชช.ตีโจทย์คนนอกระบบ เรียนประหยัดเข้าถึงได้ง่าย(คม ชัด ลึก)  
 27 กันยายน 2554 20 ก.ย.54 วชช.ตอบโจทย์ได้ดีกว่ามหาลัยผเดลินิวส์)  
 27 กันยายน 2554 14 ก.ย.54 หนุนประชาชนมีส่วนร่วม(คม ชัด ลึก)  
 27 กันยายน 2554 13 ก.ย.54 วชช.ส่งเสริมอาชีพ(มติชนป  
 27 กันยายน 2554 13 ก.ย.54 วชช.ขอโอกาส พ.ร.บงฉบับใหม่อยากให้มีส่วนร่วมกับชุมชน(แนวหน้า)  
 27 กันยายน 2554 13 ก.ย.54 วชช.ขอเป็นนิติบุคคล เพิ่มบทบาทประชาชน (เดลินิวส์)  
 27 กันยายน 2554 10 ก.ย.54 หนุนภาคประชาชนเข้ามีส่วนร่วม (ไทยรัฐ)  
 27 กันยายน 2554 2 ก.ย.54 ปรับหลักสูตร พสชช. รับมือโรคติดต่อ วชช.ตากเล็งผลิตบุคลากรสาธารณสุขเข้าถึงท้องถ่ิน (ข่าวสด)  
 27 กันยายน 2554 2 ก.ย. 54 วชช.อุทัยธานีร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรตสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (ไทยรัฐ)  
 27 กันยายน 2554 31ส.ค.54 พิธีประสาทอนุปริญญาวชช.สระแก้ว (ไทยรัฐ)  
 27 กันยายน 2554 23ส.ค.54 ปรับแนวคิด วชช.แม่ฮ่องสอนกระตุ้นชุมชนบ้านแม่เหาะ ปลูกกะหล่ำปลีไร้สารเคมี (สยามรัฐ)  
 22 สิงหาคม 2554 23 ส.ค.54 ชง วชช.ผลิตคนตรงตลาด (ข่าวสด)  
 22 สิงหาคม 2554 19 ส.ค.54 วชช.เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร (บ้านเมือง)  
 22 สิงหาคม 2554 18 ส.ค.54 วชช.เร่งพัฒนาหลักสูตร (ข่าวสด)  
 22 สิงหาคม 2554 18 ส.ค.54 รับมืออาเซียน (มติชน)  
 22 สิงหาคม 2554 16 ส.ค.54 วิทยาลัยชุมชน ให้วิชาให้อนคตผ่านบทพิสูจน์พัฒนาชีวิตชนเผ่า (เดลินิวส์)  
 22 สิงหาคม 2554 15 ส.ค. 54 วชช.ทางเลือกผุ้ประกอบการ (บ้านเมือง)  
 22 สิงหาคม 2554 12 ส.ค.54 ชู วชช.เป็นทางเลือก (ไทยรัฐ)  
 10 สิงหาคม 2554 11ส.ค.54 วชช.สตูล ปลูกโกงกาง เฉลิมพระเกียรติ (เดลินิวส์)  
 10 สิงหาคม 2554 9 ส.ค.54 ตากเป็นเจ้าภาพถกวิทยาลัยชุมชน (มติชน)  
 10 สิงหาคม 2554 4 ส.ค.54 ยันชงร่าง พ.ร.บ. วชช.ฉบับเดิมเข้าสภา (ไทยรัฐ)  
 10 สิงหาคม 2554 4 ส.ค.54 ปลื้มคน ตจว.แห่เรียน ว.ชุมชน (มติชน)  
 10 สิงหาคม 2554 3 ส.ค.54 เบรกวชช.กรุงเทพฯ รับ นศ.ใหม่ (สยามรัฐ)  
 10 สิงหาคม 2554 3 ส.ค.54 เบรกวชช.กทม.หยุดรับนักศึกษาเพื่มรอถกคุณภาพ ขง รมต. ใหม่ดันกฎหมายค้างสภา (ข่าวสด)  
 10 สิงหาคม 2554 แห่เรียนวชช. คอมพ์ธุรกิจ 29 ก.ค.54 (ข่าวสด)  
 10 สิงหาคม 2554 แห่เรียนวิทยาลัยชุมชน 28 ก.ค.54 (บ้านเมือง)  
 10 สิงหาคม 2554 สุเมธ หนุนลดหน่วยกิตอนุปริญญา วชช.20 ก.ค.54 (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 20 ก.ค.54 สุเมธ หนุนลดหน่วยกิตอนุปริญญา วชช. (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 19 ก.ค.54 ติดอาวุธ...ชุมชนฐานราก วิทยาลัยชุมชน สูตรสำเร็จพัฒนาคนด้วย ภูมิปัญญาไทย เทคโนโลยี (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 18 ก.ค.54 เพื่อน้อง (เดลินิวส์)  
 02 สิงหาคม 2554 15 ก.ค.54 ว.ชุมชนรวมพลังสร้างสรรค์สื่อจากพี่สู่น้อง(เดลินิวส์)  
 02 สิงหาคม 2554 15 ก.ค.54 แนะปรับหลักสูตรอนุปริญญา วชช.(สยามรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 12 ก.ค.54 วชช.ยึดอุดมการณ์ไม่สอน ป.ตรี (เดลินิวส์)  
 02 สิงหาคม 2554 11 ก.ค.54 แนะ วช.สร้างธรรมาภิบาล องค์กรการเรียนรู้ (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 10 ก.ค.54 ประสาทอนุปริญญา (มติชน)  
 02 สิงหาคม 2554 8 ก.ค.54 ให้ข้อมูลงานสัมมนาสภา (เดลินิวส์)  
 02 สิงหาคม 2554 8 ก.ค.54 หนุน วชช.จัดการสอนกลุ่มแรงงาน (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 7 ก.ค.54 มั่นใจ วชช.ไม่ขายใบปริญญา (สยามรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 30 มิ.ย.54 แผนพัฒนาวชช.รอเลือกตั้ง ผอ.ต้องเป็นผู้รู้จักองค์กรดี (แนวหน้า)  
 02 สิงหาคม 2554 27 มิ.ย.54 ส.วชช. สกอ.เป็นเจ้าภาพงานบรรชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บ้านเมือง)  
 02 สิงหาคม 2554 25 มิ.ย.54 ปลื้ม วชช.สร้างความเข้มแข็งชาวบ้าน (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 24 มิ.ย.54 บวชเฉลิมพระเกียรติ (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 23 มิ.ย.54 ฝากบิ๊ก ศธ.ใหม่หนุนร่าง ว.ชุมชน 30 วันผ่านสภา (สยามรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 23 มิ.ย.54 ขยายวาระประธานสภา วชช.เป็น3ปี (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 19 มิ.ย.54 แตกต่าง ไม่แตกแยก วัยโจ๋ วชช.ปัตตานี เยือนอีสานสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 13 มิ.ย.54 วชช.เปิดโอกาสทางการศึกษา (บ้านเมือง)  
 02 สิงหาคม 2554 13 มิ.ย.54 วชช.ขยายโอกาสการศึกษาท้องถิ ่น (ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 13 มิ.ย.54 เร่งยกระดับครูชายแดนใต้ สพฐ.แจกทุน เพิ่มเบี้ยเสี่ยง (ผู้จัดการรายวัน)  
 02 สิงหาคม 2554 13 มิ.ย.54 ภาพข่าว บริจาคโลหิต(ไทยรั)  
 02 สิงหาคม 2554 13 มิ.ย.54 ปลื้มเรียน วชช.เพิ่ม (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 9 มิ.ย.54 รายงานพิเศษ การศึกษายกชีวิต น.ศ.ใต้ วชช.เอื้อโอกาสช่วยดับไฟรุนแรง (ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 2 มิ.ย.54 ข่าวย่อยศึกษา วชช.วางแผนจัดการศึกษา (บ้านเมือง)  
 02 สิงหาคม 2554 1 มิ.ย.54 แนะ วชช.จัดหลักสูตรสนองความต้องการคนท้องที่ (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 31 พ.ค.54 วชช.หนุนแนวคิดหลักสูตรเฉพาะถิ่น (พิมพ์ไทย)  
 02 สิงหาคม 2554 29 พ.ค.54 ครม.ผ่านร่างกฎหมายสถาบัน วชช. (มติชน)  
 02 สิงหาคม 2554 26 พ.ค.54 สกู๊ปพิเศษ เปิดประตูดูความสำเร็จนักศึกษา วชช. 3 จว.ชายแดนใต้ (แนวหน้า)  
 02 สิงหาคม 2554 24 พ.ค.54 ภาพข่าวเตรียมพร้อมผู้ประกอบการสู่อาเซียน(มิติชน)  
 02 สิงหาคม 2554 20 พ.ค.54 เชื่อ รบ.ใหม่หนุน ร่าง วชช.(ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 19 พ.ค.54 ลุ้นรัฐบาลชุดใหม่ดันร่าง พ.ร.บ. วชช. (มติชน)  
 02 สิงหาคม 2554 19 พ.ค.54 มั่นใจรัฐบาลใหม่สนับสนุน พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน(ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 17 พ.ค.54 ภาพข่าว จบการศึกษา (มติชน)  
 02 สิงหาคม 2554 13 พ.ค.54 ภาพข่าว ประสาทอนุปริญญาบัตร วชช.สมุทรสาคร (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 13 พ.ค.54 ปท.น้ำโขงแลกเปลี่ยน น.ศ. (ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 13 พ.ค.54 ปฐมนิเทศ วชช.นราธิวาส (มติชนป  
 02 สิงหาคม 2554 11 พ.ค. 54 ภาพข่าว หาแนวทาง จัดตั้ง วชช.น่าน(เดลินิวส์)  
 02 สิงหาคม 2554 10 พ.ค.54 เวียดนามส่งครูสอนถึงไทย (ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 9 พ.ค.54 รุก กพร.แก้เกณฑ์ประเมินงานช่วยชุมชน แนะอุดมฯต่อยอดโครงการพระราชดำริ (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 6 พ.ค.54 ภาพข่าว นายพลากร สุวรรณรัฐ ประสาทอนุปริญญา (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 4 พ.ค.54 ภาพข่าว หม่อนไหม (แนวหน้า)  
 02 สิงหาคม 2554 28เม.ย.54 วชช.เพื่ิมมูลค่าท้องถิ่น (ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 28 เม.ย.54 วางยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพ วชช.ใต้ (ไทยรัฐ)  
 02 สิงหาคม 2554 28 เม.ย.54 วชช.เพิ่มมูลค่าท้องถิ่น(ข่าวสด)  
 02 สิงหาคม 2554 28 เม.ย.54 ครม.ผ่านร่างกฎหมายสถาบันวชช.(มติชน)  
 02 สิงหาคม 2554 24เม.ย.54 วชช.อุทัยธานีจับมือชุมชนรอบป่าห้วยขาแข้งสอนการบริหารจัดาการป่าชุมชน ตามแนว ศก.พอเพียง (บ้านเมือง)  
 19 เมษายน 2554 ประสาทอนุปริญญาวชช.มุกดาหาร(บ้านเมือง)  
 19 เมษายน 2554 วชช.แพร่จัดพิธีประสาทอนุปริญญา(ข่าวสด)  
 19 เมษายน 2554 เปิดศูนย์ฝึกอบรมครัวไทยสู่ตลาดสากล(เดลินิวส์)  
 19 เมษายน 2554 ทปอ.หาทางออกซื้อใบปริญญา เตรียมถก 9 เครือข่ายมหาลัย(มติชน)  
 19 เมษายน 2554 ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบครุผุ้ช่วย(สยามกีฬา)  
 19 เมษายน 2554 ตรวจเยี่ยม (เดลินิวส์)  
 19 เมษายน 2554 หนุนเที่ยวเชิงนิเวศสร้างรายได้ชุมชน(ไทยรัฐ)  
 19 เมษายน 2554 วชช.ตราดกรุยทาง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(เดลินิวส์)  
 19 เมษายน 2554 กระจกเงา ประกาศรับสมัครสอบ ขรก.(บ้านเมือง)  
 19 เมษายน 2554 โทรโข่งขยายข่าว วชช.รับสมัครครูผู้ช่วย(ไทยรัฐ)  
 19 เมษายน 2554 ภาพข่าว หม่อนไหม(ข่าวสด)  
 23 มีนาคม 2554 ศอ.บต.ช่วย น.ศ.โควต้าใต้ รีไทร์อื้อเหตุภาษา ดันวิทยาลัยชุมชนรับ(ข่าวสด)  
 18 มีนาคม 2554 เลือกตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.(มติชน)  
 17 มีนาคม 2554 ลงนาม (บ้านเมือง)  
 17 มีนาคม 2554 นายไชยยศ จิรเมธากร ประธานทำ MOU (ไทยรัฐ)  
 16 มีนาคม 2554 วชช.ปั้นช่างทอรุ่นใหม่(บ้านเมือง)  
 14 มีนาคม 2554 ร่วมมือ(มติชน)  
 12 มีนาคม 2554 ห่วงเยาวชนเมินสืบสานทอผ้าไหมไหทย วชช.จับมือกรมหม่อนไหมปั้นช่างทอรุ่นใหม่(ไทยรัฐ)  
 11 มีนาคม 2554 สกอ.นำร่อง 6วชช. พัฒนาช่างทอ(มติชน)  
 11 มีนาคม 2554 วชช.ปั้นช่างทอรุ่นใหม่ จับมือกรมหม่อนไหม นำวิทยาการต่อยอดภูมิปัญญา(สยามรัฐ)  
 03 มีนาคม 2554 วชช.มุกดาหารสอนเกษตร(เดลินิวส์)  
 03 มีนาคม 2554 วชช.มุกดาหารได้เปิดอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ เคยส่งเรื่องให้พิจารณาอนุมัติมาแล้วสองครั้ง(แนวหน้า)  
 03 มีนาคม 2554 วชช.ผุดอนุปริญญาวิทย์(ข่าวสด)  
 03 มีนาคม 2554 ไฟเขียว วชช.มุกดาหารเปิดอนุปริญญาวิทยาศาสตร์(ไทยรัฐ)  
 02 มีนาคม 2554 วชช.สตูลทุ่ม 20 ล้านผุดโรงเรียนอาหารสูตรสยามอันดามันส่งโรงแรมทั่่วใต้(คม ชัด ลึก)  
 02 มีนาคม 2554 วชช.ตลูล ผุด 20 ล้าน ผุดโรงเรียนอาหาร(บ้านเมือง)  
 22 กุมภาพันธ์ 2554 วชช.มุ่งพัฒนาผู้นำท้องถิ่นสื่อสารได้ดี(เดลินิวส์)  
 22 กุมภาพันธ์ 2554 รายงานพิเศษ ประยุกต์ความรู้สู่ชีวิตจริง วชช.หนองบัวลำภูพาศึกษานอกสถานที่(ข่าวสด)  
 19 กุมภาพันธ์ 2554 ตามติด นศ.วชช.หนองบัวลำภูดูงานนอกสถานที่นำความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิต(บ้านเมือง)  
 19 กุมภาพันธ์ 2554 รมว.ศธ เยี่ยมชมนิทรรศการ วชช.นราธิวาส(มติชน)  
 19 กุมภาพันธ์ 2554 นศ.วชช.แพร่ รับรางวัลรองชนะเลิศ จัดสวนตู้ปลาสร้างอาชีพ (ไทยรัฐ)  
 16 กุมภาพันธ์ 2554 อบรมคนพิการ(ไทยรัฐ)  
 16 กุมภาพันธ์ 2554 แวดวงการศึกษา วชช.บุรีรัมย์ ฝึกอาชีพผู้พิการ(มติชน)  
 16 กุมภาพันธ์ 2554 วชช.บุรีรัมย์ให้อาชีพคนพิการ  
 03 กุมภาพันธ์ 2554 บอร์ดวิทยาลัยชุมชนถกปรับเกณฑ์มาตรฐานใหม่(ไทยรัฐ)  
 03 กุมภาพันธ์ 2554 ข่าวย่อยการศึกษา คืบหน้า พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชน(บ้านเมือง)  
 02 กุมภาพันธ์ 2554 ปลดล็อก วชช. กทม.ใช้สะสมเครดิตเทียบโอนประสบการณ์ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมากขึ้น(ข่าวสด)  
 01 กุมภาพันธ์ 2554 หาข้อสรุปหนุน วชช.กรุงเทพฯ(ไทยรัฐ)  
 01 กุมภาพันธ์ 2554 สภาวชช.เร่งปรับเกณฑ์มาตรฐาน ดันรับวุฒิม.3 มีประสบการณ์เรียน(มติชน)  
 01 กุมภาพันธ์ 2554 ปลดล็อกเรียน วชช. (เดลินิวส์)  
 24 มกราคม 2554 ติดไวแมกซ์บนดอยปลูกต้นกล้าไอที (มติชน)  
 21 มกราคม 2554 ส่องกล้องมองการศึกษา บนถนนแห่งความตายรำลึกสดุดีวีรชนชายแดนใต้(สยามรัฐ)  
 21 มกราคม 2554 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูมาโนชย์ (ไทยรัฐ)  
 21 มกราคม 2554 โทรโข่งขยายข่าย หวั่นตกขบวน (ไทยรัฐ)  
 19 มกราคม 2554 หวั่นร่างกฎหมาย ว.ชุมชนตกขบวนไม่ทันสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ(มติชน)  
 19 มกราคม 2554 วชช.สงขลาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม(แนวหน้า)  
 19 มกราคม 2554 ร่าง พ.ร.บ.วชช.ยังมีลุ้น (เดลินิวส์)  
 13 มกราคม 2554 วชช.มั่นใจไม่มีซื้อขาย ใบอนุปริญญา(ไทยรัฐ)  
 12 มกราคม 2554 รายงานพิเศษ วิทยาลัยชุมชน การศึกษาเพื่อจุดเปลี่ยนสังคมไทย (สยามรัฐ)  
 05 มกราคม 2554 รายงานพิเศษ พลิกชีวิตชุมชน วชช.สร้างองค์ความรู้ (ข่าวสด)  
 02 มกราคม 2554 วิทยาลัยชุมชน การศึกษาเพื่อจุดเปลี่ยนของสังคม (บ้านเมือง)  
 29 ธันวาคม 2553 ศิษย์เก่าฉายภาพ ว.ชุมชน จุดเปลียน ตัวเอง ชุมชน สังคมไทย (มติชน)  
 15 พฤศจิกายน 2553 ประธานบอร์ด วชช.ปลุกทำโมเดลต้นแบบการสอน  
 15 พฤศจิกายน 2553 จี้วชช.ปรับรูปแบบการสอนสนองความต้องการผู้เรียน  
 11 พฤศจิกายน 2553 ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ตรวจเยี่ยม วชช.ตาก  
 09 พฤศจิกายน 2553 จี้ พ.ร.บ.วิทยาลัยชุมชนเข้าสภา  
 06 พฤศจิกายน 2553 วชช.แพร่ ปลูกป่าสร้างฝาย  
 05 พฤศจิกายน 2553 วชช.อุทัยธานี ถวายพระพรในหลวง  
 05 พฤศจิกายน 2553 แวดวงการศึกษา สอนฟรีดูแลสุขภาพตามวิถีธรรม  
 04 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยชุมชนตราดจัดนิทรรศการบูรณการความคิด  
 02 พฤศจิกายน 2553 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดอบรมธรรมะฟรี  
 18 ตุลาคม 2553 บอร์ด วชช.ตั้งทีมเฉพาะกิจ  
 15 ตุลาคม 2553 บอร์ด วชช.ตั้งทีมวางแผนอนาคตวิทยาลัยชุมชน  
 26 กันยายน 2553 วชช.บุรีรัมย์ สอนเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น สร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ชาวบ้าน (บ้านเมือง)  
 06 กันยายน 2553 คณะบุคคล-พสกนิกรถวายพระพร  
 06 กันยายน 2553 "ไชยยศ"ดันเพิ่มวิทยาลัยชุมชน  
 06 กันยายน 2553 วชช.สถาบันขวัญใจคนชนบทรมช.เตรียมขยายเพิ่มงบเพื่อการพัฒนา  
 06 กันยายน 2553 แวดวงการศึกษา: เร่งหารือก.พ.เพิ่มคนวชช.  
 06 กันยายน 2553 "ไชยยศ"รับหน้าเสื่อหาเงิน อุ้มวิทยาลัยชุมชนได้เติบโต  
 
 
 
 08 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 08 พฤษภาคม 2557 รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 2557  
 05 กุมภาพันธ์ 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี  
 27 ธันวาคม 2556 การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 08 กรกฎาคม 2556 การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 17 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2556  
 07 พฤษภาคม 2556 เพิ่มเติมและแก้ไขลำดับที่ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 25 เมษายน 2556 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
 23 เมษายน 2556 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ๑/๒๕๕๖  
 29 มิถุนายน 2555 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 19 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 13 มิถุนายน 2555 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สวชช. สกอ. เรื่อง ผลการคัดเลือกเพ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  
 07 มิถุนายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
 25 พฤษภาคม 2555 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  
 19 พฤศจิกายน 2553 รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา  
 
 
 
 08 กันยายน 2557 (ร่าง) พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน  
 05 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
 05 กันยายน 2557 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งฯ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
 26 สิงหาคม 2557 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร ใน อ.ก.ค.ศ.สำนักบริาหรงานวิทยาลัยชุมชน  
 19 สิงหาคม 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
 18 กรกฎาคม 2557 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  
 03 มิถุนายน 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 28 พฤษภาคม 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
 23 พฤษภาคม 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก  
 29 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว  
 25 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิสาส  
 25 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน  
 10 เมษายน 2557 ประกาศสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  
 27 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานสุขภาพชุมชน ของวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 13 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงาน ก.พ.ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนแพร่ จำนวน 3 หลักสูตร
 24 ธันวาคม 2556 ก.พ. รับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2556 ตาม TQF  
 22 พฤศจิกายน 2556 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนที่ไม่เป็นข้าราชการ  
 15 พฤศจิกายน 2556 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนโหวตผลงานโครงการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์  
 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่  
 25 ตุลาคม 2556 เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ มหกรรมจิตอาสาในสถาบันการศึกษา ปี 2  
 14 ตุลาคม 2556 แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2557  
 11 กันยายน 2556 กพ. ให้การรับรองวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรของวิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน ๒ หลักสูตร
 02 กันยายน 2556 การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน  
 02 สิงหาคม 2556 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่ตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ปี 2556  
 14 มิถุนายน 2556 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวชช.แพร่
 04 มิถุนายน 2556 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวชช.บุรีรัมย์ (เพิ่มเติม)
 31 พฤษภาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖  
 29 พฤษภาคม 2556 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 2 - 4  
 27 พฤษภาคม 2556 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวชช.สงขลา (เพิ่มเติม)
 27 พฤษภาคม 2556 ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา วชช.แม่ฮ่องสอน (เพิ่มเติม)
 21 พฤษภาคม 2556 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลาเรื่อง สอบราคาจ้างถมดินและปรับเกลี่ย บดอัดด้วยเครื่องจักร ณ บริเวณอาคารศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
 20 พฤษภาคม 2556 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  
 22 พฤศจิกายน 2555 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ของสถาบัน Masdar Intitute of Science and Technology (MIST)  
 30 พฤศจิกายน 2554 ประกาศขยายวันรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 08 พฤศจิกายน 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
 08 พฤศจิกายน 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
 08 พฤศจิกายน 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตราด
 08 พฤศจิกายน 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 18 ตุลาคม 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนสตูล
 17 ตุลาคม 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพังงา
 11 ตุลาคม 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนกรุงเทพมหานคร
 11 ตุลาคม 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธร
 11 ตุลาคม 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา
 11 ตุลาคม 2554 ประกาศรับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 30 กันยายน 2554 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี  
 29 เมษายน 2554 รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยาลัยชุมชน เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 21 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศวิทยาลัยชุมชนสงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ คสล. 3 ชั้นใต้ถุนโล่งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
 17 กุมภาพันธ์ 2554 ประกาศขยายเวลารับสมัครกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร  
 24 มกราคม 2554 ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้แทนครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 04 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ ขยายเวลารับสมัคกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 03 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ ขยายเวลารับสมัคกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 03 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ ขยายเวลารับสมัคกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย
 02 พฤศจิกายน 2553 ประกาศ ขยายเวลารับสมัคกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
 21 ตุลาคม 2553 ประกาศ ขยายเวลารับสมัคกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนพิจิตร
 
 
 
 
Username *
Password *
 
 
  
วิทยาลัยชุมชน
    แม่ฮ่องสอน     แพร่
    ตาก     หนองบัวลำภู
    มุกดาหาร     พิจิตร
    ยโสธร     อุทัยธานี
    บุรีรัมย์     สระแก้ว
    สมุทรสาคร     ตราด
    ระนอง     พังงา
    สงขลา     สตูล
    ปัตตานี     ยะลา
    นราธิวาส  
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จุลสารวิทยาลัยชุมชน
เล่มที่ 12
เล่่มอื่นๆ
ข้อมูลสถิติ
การติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร อนุปริญญา ประจำปี 2555
  ทำงานแล้วและกำลังศึกษาต่อ (18.47)
  ทำงานแล้ว (55.47)
  กำลังศึกษาต่อ (7.13)
  ว่างงาน (18.93)
ข้อมูล ณ วันที่ 07 มกราคม 2557
ข้อมูลสถิติอื่นๆ
แม่ฮ่องสอน แพร่ ตาก อุทัยธานี พิจิตร หนองบัวลำภู มุกดาหาร ยโสธร บุรีรัมย์ สระแก้ว สมุทรสาคร ตราด ระนอง พังงา สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน  
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6  โทรสาร : 0 2280 4162, 0 2281 1588
 
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซต์

Website counter