ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

2,974 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

30 ตุลาคม 2562 15:34
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 1. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่
 2. นักทรัพยากรบุคลา สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนสุมครสาคร
 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยชุมชนพังงา
 6. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
 8. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 9. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
 11. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 12. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
 13. นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยชุมชนน่าน
 14. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
 15. นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยชุมชนน่าน
 16. นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
 17. อาจารย์ผู้สอน (ไฟฟ้า) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 18. อาจารย์ผู้สอน (เครื่องกล) วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี