ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (2) การปฏบัติการสอน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2563 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

ข่าวรับสมัครงาน

2,177 Views |

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (2) การปฏบัติการสอน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี 2563

16 กรกฎาคม 2563 15:49

 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (2) การปฏบัติการสอน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02 - 2800091 - 6 ต่อ 4035 - 4040,4147,4140 ในวันและเวลาราชการ