โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เทคการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ การใช้โปรแกรม Vidyard และ Loom Canva สำหรับอัดคลิปการบรรยายไว้ล่วงหน้า โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา 
e-Meeting

e-Meeting

E-Mail

E-Mail

Library

Library

E-Office

E-Office

CHE QA Online

CHE QA Online

ระบบ EIS

ระบบ EIS

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริการการศึกษา

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

ระบบ TQF

ระบบ TQF

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบบริหารงบประมาณ

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

Intranet

ติดต่อเรา แผนผังเว็บไซต์

VDO Gallery

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์เต็มรูปแบบฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เทคการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ การใช้โปรแกรม Vidyard และ Loom Canva สำหรับอัดคลิปการบรรยายไว้ล่วงหน้า โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา

20 กรกฎาคม 2563 13:04